Z głębokim żalem żegnamy dr n. med. Janusza Szepietowskiego, jednego z pionierów polskiej anestezjologii i intensywnej terapii .

Był twórcą, a później, w latach 1976-1990, ordynatorem, pierwszego w wojskowej służbie zdrowia, Oddziału Intensywnej Terapii przy Katedrze Anestezjologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej. Stworzył podstawy szkolenia w intensywnej terapii. Wychował i wykształcił wielu polskich anestezjologów. Przez ponad ćwierć wieku dr n. med. Janusz Szepietowski był wykładowcą na wielu kursach podstawowych, doskonalących i atestacyjnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

W roku 1964 dr Janusz Szepietowski został członkiem Towarzystwa Anestezjologów Polskich. Był jednym z założycieli czasopisma „Anestezjologia i Reanimacja”, którego tradycje kontynuuje „Anestezjologia i Intensywna Terapia.” Do końca swoich dni, jako pracownik Sekretariatu Redakcji, czuwał nad merytoryczną i stylistyczną jakością publikowanych artykułów. W latach 1966 – 1970 był Sekretarzem Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Anestezjologów Polskich i Konsultantem do spraw Anestezjologii w Warszawskim Okręgu Wojskowym. Był Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dr n. med. Janusz Szepietowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Doktor Janusz Szepietowski jako wybitny specjalista i humanista pozostanie dla nas wzorem lekarza i człowieka.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTAiIT