REJESTRACJA OTWARTA !

Szanowne Koleżnki i Szanowni Koledzy

W dniach 15 i 16 listopada 2019 roku ponownie spotykamy się Hotelu Lamberton, aby zaktualizować i poszerzyć naszą wiedzę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz przedyskutować nurtujące nas problemy życia zawodowego.

W tym roku wykładowcy zapoznają nas z zagadnieniami związanymi z anestezjologią w położnictwie, nowościami w monitorowaniu chorych na bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii oraz przypomną najważniejsze problemy dotyczące sepsy.

Mamy nadzieję, że program naukowy i doskonałe towarzystwo zachęcą Państwa do udziału w IV Konferencji Naukowej „O Anestezjologii i Intensywnej Terapii – ciekawie, aktualnie i na temat” z serii „Popołudnie, wieczór i poranek Mazowieckich Anestezjologów” w roku 2019r.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTAiIT