Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTAiT

Przewodniczący: dr hab. Janusz Trzebicki

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Vice – przewodniczący: dr Piotr Nowakowski

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Szpital Czerniakowski

Sekretarz: dr Magdalena Mierzewska – Schmidt

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej WUM

Skarbnik: dr Agata Adamczyk

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM